Laureații Premiilor Academiei de Științe „văzuți” de către Instrumentul Bibliometric Național

Recent la Academia de Științe a Moldovei au fost înmânate Premiile AȘM pentru rezultate științifice de valoare obținute în anii 2018–2019 în domeniile științelor sociale, economice, umanistice și arte (în conformitate cu Hotărârea nr. 178 din 30 octombrie 2020 a Prezidiului AȘM). Ne-am propus în continuare să analizăm (la modul general) prezența laureaților acestor premii în Instrumentul Bibliometric Național (IBN).

Se constată că toți cei 14 laureați (din care 11 sunt femei) ale celor 6 premii sunt prezenți în IBN (îi puteți găsi la linkul de la numele acestora):

  1. Premiul în domeniul limba română „Eugeniu Coşeriu” Iraida CONDREA, pentru ciclul de lucrări Studii de lingvistică și sociolingvistică, studiul textului.
  2. Premiul în domeniul literatură „Grigore Vieru”– Elena PRUS, pentru ciclul de lucrări Literatura ca demers intercultural.
  3. Premiul în domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur” Ludmila COJOCARU, Anatol PETRENCU, Virgiliu BÎRLĂDEANU, Elena POSTICĂ, Lidia PĂDUREAC, pentru ciclul de lucrări Memoria victimelor regimului totalitar.
  4. Premiul în domeniul ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”Elena RAILEAN, pentru ciclul de lucrări Teoria designului învățării metasistemice.
  5. Premiul în domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere”Victor JUC, pentru ciclul de lucrări Oportunități și constrângeri de modernizare social-politică a Republicii Moldova în contextul apropierii europene și transformării relațiilor internaționale.
  6. Premiul în domeniul studiul artelor „Maria Bieşu” Natalia PROCOP, Valentina NEGRU, Livia SÎRBU, Marina CERCAȘIN, Aurelia HANGANU, pentru ciclul de lucrări Miscellanea Culturalis: artă, filologie, istorie.

În continuare vom analiza publicațiile din IBN ale laureaților doar pentru anii 2018-2019, deoarece pentru realizările din acești 2 ani au fost acordate premiile. În medie, laureații au pregătit în acești 2 ani 7,4 publicații incluse în IBN, cele mai multe în lucrările conferințelor (3,6), urmate de articole științifice în reviste (2,5). Între laureați diferențele sunt însă destul de mari:

Numele, prenumele Total publicații Articole științifice în reviste Articole/teze în lucrările conferințelor Alte tipuri (recenzii, sinteze ș.a.)
Juc Victor 18 8 1 9
Prus Elena 13 1 9 2
Procop Natalia 11 5 5 1
Petrencu Anatol 10 1 6 3
Sîrbu Livia 10 2 8 0
Condrea Iraida 9 3 5 1
Cojocaru Ludmila 9 5 3 1
Postică Elena 5 3 2 0
Railean Elena 5 2 3 0
Hanganu Aurelia 4 1 2 1
Bîrlădeanu Virgiliu 4 1 3 0
Cercașin Marina 4 3 1 0
Pădureac Lidia 2 0 2 0
Negru Valentina 0 0 0 0

Peste jumătate din laureați au publicat doar de unul singur și doar 3 din aceștia au avut mai mult de 2 coautori. Există diferențe între științele sociale (în cazul nostru pedagogie și politologie), unde laureații au câte 9-10 coautori în această perioadă, și științele umaniste (în special filologie și istorie), unde tradițional predomină publicațiile de un autor. Asta aparent nu se leagă cu faptul că 2 din cele 6 premii au fost acordate unor echipe de câte 5 persoane, iar una din aceste 2 echipe nu înregistrează nicio publicație în care ar fi coautori cel puțin 2 membri ai echipei (chiar dacă Regulamentul de decernare a premiilor stipulează că premiile se conferă, de regulă, unei singure persoane sau, ca excepţie, unui grup care au publicat lucrări comune).

Cei mai mulți din laureați au publicat în 1-2 domenii științifice ale IBN, remarcându-se iar reprezentații științelor sociale – cu 4-5 domenii științifice la care se referă publicațiile lor. În cazul echipelor laureate este interesant de urmărit domeniile științifice în care au publicat membrii acestora. Dacă în cazul primei echipe majoritatea publicațiilor țin de domeniul istoriei și tematica este mai omogenă, atunci în cazul celei de-a doua echipe diversitatea tematică este foarte mare: istoria și managementul științei, sistemul vestimentar nupțial, investigațiile arheologice (la Trinca, Gordinești ș.a.), motive populare în creația diferitor artiști, dicționar tematic etc. După numărul cuvintelor-cheie folosite, predomină 2 grupuri aproximativ egale: cu 10 și cu 5-7 cuvinte-cheie.

Șase laureați au publicat articole științifice într-o singură revistă, 4 laureați – în 3-4 reviste, iar restul – în 2 reviste. După numărul manifestărilor științifice în culegerile cărora au fost publicate, diferența este mai mare: 1-5 conferințe, majoritatea publicând în culegerile a 2 conferințe.

Afilierea instituțională a autorilor publicațiilor laureaților este următoarea: la 4 laureați – 1 instituție, la 4 – 2 instituții, la 2 – 3 instituții, la 2 – 7 instituții și la 1 – 9 instituții. Ultimele 3 cifre sunt caracteristice laureaților care au mulți coautori în publicații (2 din științele sociale și 1 din arheologie).

Doar 2 laureați au publicații cu autori din alte țări: E.Railean (coautori din Rusia) și L.Sîrbu (coautori din Polonia și Germania). Din cele 104 publicații din perioada 2018-2019 în IBN ale laureaților, 96 sunt în limba română, 3 – în limba rusă și 1 – în limba engleză.

Doar 5 din cei 14 laureați au publicații științifice incluse în baza de date Scopus (cea mai importantă bază de date la nivel european): E.Railean – 18, L.Cojocaru – 3, L.Sîrbu – 2, V.Bîrlădeanu – 1 și N.Procop – 1. În Google Scholar există profiluri doar a 7 laureați, iar rezultatele acestora începând cu anul 2015 sunt următoarele:

Numele, prenumele Referințe bibliografice h-index i10-index
Railean Elena 161 6 3
Condrea Iraida 43 4 1
Cojocaru Ludmila 36 4 1
Petrencu Anatol 32 2 1
Prus Elena 28 3 1
Pădureac Lidia 8 2 0
Procop Natalia 1 1 0

La final, 3 precizări:

1) nu ne-am propus să facem o evaluare a calității lucrărilor;

2) aceste date nu acoperă toate publicațiile (doar articole în reviste și la conferințe din Republica Moldova), or este știut faptul că în științele socioumane importante sunt și alte tipuri de lucrări, în primul rând monografiile;

3) este doar o analiză sumară, or IBN permite analize mult mai profunde, punând la dispoziție versiunile complete ale publicațiilor.

…și o recomandare:

– Academia de Științe ar bine să publice cel puțin Lista lucrărilor laureaților (și tuturor candidaților pentru a putea fi văzute și discutate în comunitate), iar cel mai bine să fie publicate integral, în Acces deschis (AD), toate lucrările. Ca să fie stimulată publicarea în AD s-ar putea acorda un coeficient la calcularea punctajului pentru publicațiile AD, la evaluarea lucrărilor concursului pentru decernarea premiilor.

Publicitate

1 Răspuns to “Laureații Premiilor Academiei de Științe „văzuți” de către Instrumentul Bibliometric Național”  1. 1 O propunere adresată Academiei de Științe | Gheorghe Cuciureanu Trackback pe 11 octombrie 2021 la 18:51

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii


%d blogeri au apreciat: