Monografii:

1. Strategia cercetării științifice: evidențe din Republica Moldova. Chişinău: 2023. 253 p. ISBN 978-9975-3564-4-2. ISBN (pdf) 978-9975-3564-5-9 (PDF). DOI: https://doi.org/10.57066/idsi.22.2 (coautori – Cojocaru I., Ţurcan N., Minciuna V.).

2. Știința deschisă în Republica Moldova: Studiu = Open science in the Republic of Moldova: Study. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018, 264 p. ISBN 978-9975-3220-3-4, eISBN 978-9975-3220-4-1 (coautori – Ţurcan N., Ungureanu E., Roşca A. et al.).

3. Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare: între globalizare şi provincializare. Chişinău: Proedit, 2011, 294 p. ISBN 978-9975-4086-5-3

Publicații incluse în bazele de date Web of Science și / sau SCOPUS:

 1. Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova. In: Postmodern Openings. 2022, nr. 4(13), pp. 294-334. ISSN 2068-0236. 10.18662/po/13.4/519 (coautori – Țurcan N., Cujba R., Lupu V., Cheradi N., Cojocaru I.)
 2. Researchers’ Quest for Productivity and Visibility: The Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova. In: Central and Eastern European eDem and eGov Days . 22-23 septembrie 2022, Budapesta. Viena, Austria: Facultas Verlags- und Buchhandels, 2022, pp. 123-129. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0 (coautori – Cojocaru  I., Cojocaru Ig.)
 3. Publishing as an Indicator of Scientific Research Quality and Ethics: The Case of Law Journals from Moldova. In: Science and Engineering Ethics (2020) 26:1039–1052. https://doi.org/10.1007/s11948-020-00189-2 (coautor – Moldoveanu B.)
 4. Allocation of public funds for research & development in a small country: the case of Moldova. În: Journal of Applied Economic Sciences. 2014, volume IX, issue 2 (28), p. 231-243 (coautor – Ungur C.)

Studii şi analize publicate în cadrul proiectelor internaţionale:

1. Background Report Peer Review of the Moldovan Research and Innovation system. Horizon 2020 Policy Support Facility. European Commission – Directorate-General for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. ISBN 978-92-79-58929-4 (PDF), doi: 10.2777/401306 (coautor – Spiesberger M.)

2. ERAWATCH Country Reports 2013: Moldova. European Commission – Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 – 44 pp. EUR – Scientific and Technical Research series, doi:10.2791/98914.  Realizat în cadrul ERAWATCH, 2014

3. ERAWATCH COUNTRY REPORT 2012: Republic of Moldova. Realizat în cadrul ERAWATCH, 2013 (coautor – Spiesberger M.)

4. Country Fiche: Moldova. Realizat în cadrul ERAWATCH, 2013 (coautor – Spiesberger M.)

5. Analytical country report 2011: Moldova. Realizat în cadrul ERAWATCH, 2012 (coautor – Spiesberger M.)

6. INNO-Policy TrendChart country reports – Moldova. Realizat in cadrul PRO INNO Europe, 2011 (coautor – Spiesberger M.)

7. Analytical country report 2010: Moldova. Realizat în cadrul ERAWATCH, 2011 (coautor – Spiesberger M.)

8. Moldova – country profile. Realizat în cadrul ERAWATCH, 2011, 2012 (coautor – Spiesberger M.)

9. Assesment report on the current status of national S&T statistics (case-study for Moldova). Realizat în cadrul IncoNet EECA – S&T International Cooperation Network for Eastern European and Central Asian Countries, 2008

Teză de doctor habilitat:

1. Perfecţionarea managementului sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în contextual proceselor de globalizare. Chişinău, 2015

Articole în reviste ştiinţifice:

a) în reviste de peste hotare (altele decât WoS/Scopus):

 1. Rezultatele unui experiment: Publicațiile prădătoare reprezintă o amenințare pentru comunitatea academică din Republica Moldova. In: Revista Etică și Deontologie. 2022, nr. 2(01), pp. 18-28. ISSN 2784-3904 (coautor – Vrabie V.)
 2. National Bibliographic Database for Research Outputs in the Republic of Moldova: Overview and Review. In: Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. 2021, nr. 2(17), pp. 35-42. ISSN 1841-1940. 10.26660/rrbsi.2021.17.2.35 (coautori – Cojocaru I., Cojocaru Ig.)
 3. Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. În: Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie nouă. 2015. În: Revista de Politica Științei și Scientometrie – Serie nouă, Bucureşti, România, Vol. 2, No.4, p.136-144
 4. Критическая масса в докторантуре: между европейской политикой и местными проблемами. In: Міжнародний науковий журнал «Наука та наукознавство», Киев, Украина, nr.3, 2013, p.63-73 (coautori – Canţer V., Holban I., Minciuna V.)
 5. Cât de aproape este Republica Moldova de Spaţiul European de Cercetare? În: Revista de Politica Științei și Scientometrie – Serie nouă, Bucureşti, România, Vol. 2, No.3, Septembrie 2013, p.237-242
 6. Sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova reflectat în rapoartele internationale. În: Revista de Politica Științei și Scientometrie – Serie nouă, Bucureşti, România, Vol. 2, No. 2, Iunie 2013, p. 159 – 164

b) în reviste din Republica Moldova:

 1. Studiile doctorale în Republica Moldova: noi mecanisme, noi provocări. In: Moldoscopie. 2022, nr. 1(96), pp. 117-128. ISSN 1812-2566. 10.52388/1812-2566.2022.1(96).11 (coautor – Manic S.)
 2. Specificaţii meritologice în atestarea-2021 a personalului știinţific și știinţifico-didactic. In: Intellectus. 2022, nr. 1, pp. 14-25. ISSN 1810-7079 (coautori – Callo T., Vrabie V., Minciună V., Daniliuc A., Pișcenco M.)
 3. Analiza schimbărilor în conceptul studiilor doctorale. Abordări prin prisma politicilor promovate la nivel european. In: Moldoscopie. 2021, nr. 4(95), pp. 76-85. ISSN 1812-2566. 10.52388/1812-2566.2021.4(95).07 (coautori – Manic S., Manic L.)
 4. Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 2(61), pp. 37-47. ISSN 1857-0461. 10.52673/18570461.21.2-61.01
 5. Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova? In: Intellectus. 2020, nr.1-2, pp. 116-126 (coautori – Cojocaru I., Minciună V., Manic S., Manic L.)
 6. Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer. In: Akademos. 2020, nr.1, pp. 115-121 (coautor – Rotaru T.)
 7. Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare. In: Intellectus. 2020, nr.1-2, pp. 127-138 (coautori – Callo T., Daniliuc A.)
 8. Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019. In: Akademos. 2020, nr.1, pp. 17-26 (coautori – Pișcenco M., Callo T., Daniliuc A., Minciuna V.)
 9. Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova. In: Intellectus. 2019, nr.3-4, pp. 124-131 (coautori – Chiciuc A., Minciuna V.)
 10. Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova? In: Akademos. 2019, nr.3, pp. 27-32 (coautor -Minciuna V.)
 11. Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor.In: Akademos. 2019, nr.1, pp. 15-23 (coautori – Marusic G., Minciuna V., Callo T., Pișcenco M., Daniliuc A.)
 12. Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”. In: Akademos. 2018, nr.2, pp. 20-25
 13. Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova. In: Intellectus. 2018, nr.1, pp.91-99
 14. Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita? In: Akademos. 2017, nr.3, pp. 31-37 (coautori – Holban I., Minciuna V.)
 15. Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice? In: Intellectus. 2017, nr.3, pp.72-74
 16. Internaţionalizarea acasă a studiilor doctorale din Republica Moldova. In: Intellectus. 2017, nr.2, pp.62-71 (coautor – Holban I.)
 17. Sectorul de asigurări din Republica Moldova: consolidarea pieţei şi tendinţe de digitalizare. In: Intellectus. 2017, nr.2, pp.72-80 (coautor – Ungur C.)
 18. Internaţionalizarea doctoratului în Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate”. . In: Intellectus, 2017,  nr. 1, pp.45-54
 19. Formarea comisiilor de susţinere a tezelor în Republica Moldova – problemele unui sistem post-sovietic. In: Intellectus, 2016,  nr. 4, pp.66-76
 20. Sondaj  al opiniilor  persoanelor  care  proaspăt  au  susţinut tezele  de  doctorat  faţă  de  studiile  prin doctorat. În: Intellectus,  2016, nr.3, pp.73-85 (coautori – Holban I., Botnaru V.)
 21. R&D policy in the Republic of Moldova and smart specialisation approach: convergence or parallelism? În: Economie și sociologie, 2016, nr.2, p.11-17
 22. Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei? În: Intellectus, nr.2, 2016, pp.82-88 (coautori – Canţer V., Minciuna V.)
 23. CERIF – model funcţional pentru gestionarea informaţiei din domeniul ştiinţei. În: Fizica şi tehnologiile moderne, nr.1-2, 2016, pp.59-64
 24. Raportul UNESCO: Cercetarea – factor cheie în lumea modernă. În: Intellectus, nr.4, 2015, pp.101-103
 25. Cum reformăm cercetarea și învățământul superior în Republica Moldova? În: Intellectus, nr.4, 2015, pp.92-100 (coautor – Minciună V.)
 26. Zece provocări pentru studiile doctorale în Republica Moldova. În: Intellectus, nr.2, 2015, pp.76-82
 27. Cum evaluăm tezele de doctorat în Republica Moldova? În: Intellectus, nr.1, 2015, pp.62-69
 28. Şi totuşi, câţi şi unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova? În: Akademos, nr.3, 2015, pp.30-38 (coautor – Minciună V.)
 29. Tipuri de rezultate ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică). În: Akademos, 2015, 1, pp. 42-50. (coautori – Ţurcan N., Roşca A., Ungureanu E., Minciună V., Cojocaru I.)
 30. Clasamentele internaționale ale universităților: este loc și pentru Republica Moldova? În: Akademos, nr.4, 2014, p. 55-65 (coautor – Minciună V.)
 31. Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor Uniunii Inovării. În: Economie şi Sociologie, nr.4, 2014, p. 104-110 (coautor – Minciună V.)
 32. Cercetarea din Republica Moldova: de la constientizarea problemelor la abordarea lor adecvata? În: Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie nouă. 2014, Vol.3 No 4), p. 290-227
 33. Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: unele repere teoretice. În: Akademos, nr.3, 2014, p.44-49  (coautor – Roşca A.)
 34. Consideraţii privind politica statului în domeniul finanţării ştiinţei şi inovării în Republica Moldova. În: Intellectus, nr.2, 2014, p.52-59. (coautor – Ungur C.)
 35. De ce fel de doctorat are nevoie Republica Moldova? În: Revista „Intellectus” nr.4, 2013, p.76-81 (coautor – Canţer V.)
 36. Prezenţa actuală a cercetării din Republica Moldova în ştiinţa mondială. In: Revista „Intellectus” , nr 2, 2013 (coautor – Cojocaru I.)
 37. Riscuri ce intervin în procesul de realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova: analiza opiniei cercetătorilor (directorilor de proiecte). In: Revista „Intellectus” nr.3, 2012, p.79-85 (coautor – Cojocaru I.)
 38. Moldova ştiinţifică este prezentă pe portalul Comisiei Europene. În: Revista „Intellectus”, nr.4, 2011, p.52-56
 39. Recenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova: exigenţă sau formalitate? În: Revista „Intellectus”, nr.1, 2011, p.79-86 (coautor – Jardan V. )
 40. Abordări teoretice privind rolul cercetării-dezvoltării în dezvoltarea economică. În: Revista „Economie şi sociologie”, nr. 3, 2010, p.117-121
 41. The factors and the reasons of the internationalisation of the S&T activities / Factorii şi motivele internaţionalizării activităţilor ştiinţifice şi tehnologice. În: Revista „Economica”, nr. 3, 2010, p.109-114 (coautor – Manic S.)
 42. Mobilitatea savanţilor ca manifestare a proceselor de globalizare. În: Revista „Studii Economice”, nr. 1-2, 2010, p.87-93 (coautor – Manic S.)
 43. Instrumentul Bibliometric Naţional  – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil.În: Revista „Intellectus”, nr.2, 2010, p.44-55 (coautori – Cojocaru I., Moraru O.)
 44. Scientica ca bază ştiinţifică a managementului sistemului de cercetare-dezvoltare. În: Revista „Studia Universitatis (seria ştiinţe exacte şi economice)”, nr.7, 2010 (coautor – Manic S.)
 45. Consideraţii privind rolul statului în managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. În: Revista „Intellectus”, nr.2, 2010, p.37-43 (coautor – Manic S.)
 46. Evoluţia modelului de coordonare a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. În: Revista „Economie şi Sociologie”, nr.3, 2009, p.60-66
 47. Peisajul ştiinţific global. Trăsături şi tendinţe. În: Revista „Akademos”, nr.3, 2009, p.34-40
 48. Aspecte ale manifestării proceselor de globalizare în sectorul public de cercetare-dezvoltare. În: Revista „Studia Universitatis (seria ştiinţe exacte şi economice)”, nr.2, 2009, p.42-46
 49. Improvement of S&T statistics as tool for developing science policies (the case of Moldova) / Îmbunătăţirea statisticii ştiinţei şi tehnologiei ca instrument pentru dezvoltarea politicilor ştiinţifice (cazul Moldovei). În: Revista „Economica”, nr.4, 2009, p. 69-74 (coautori – Gorodnikova N., Dybtsyna E.)
 50. Producţia ştiinţifică a Republicii Moldova în context mondial şi regional. În: Revista „Intellectus”, nr.2, 2009, p.84-91
 51. Internaţionalizarea cercetării-dezvoltării: Republica Moldova ca piaţă de externalizare. În: Revista „Economica”, nr.2, 2008, p.88-92
 52. Externalizarea ştiinţifică în contextul internaţionalizării cercetării-dezvoltării. În: Revista „Intellectus”, nr.2, 2007, p.34-40
 53. Aspecte ale promovării cooperării ştiinţifice internaţionale la nivel european. În: Revista „Economie şi Sociologie”, nr.2, 2007, p.53-61
 54. Prevederea tehnologică – instrument modern de elaborare şi promovare a politicilor ştiinţifice şi tehnologice. În: Revista „Economica”, nr.2, 2006, p.38-44
 55. Recunoaşterea internaţională – element important al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale. În: Revista „Intellectus”, nr.1/2006, p.76-82
 56. Cooperarea internaţională – factor esenţial în ştiinţa modernă. În: Revista „Intellectus”, nr.4/2004, p.14-21 (coautor – Rotaru A.)

Lucrări prezentate şi incluse în culegerile conferinţelor ştiinţifice:

 1. Științele juridice în contextul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova. In: 30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness. Vol.2, 24-25 septembrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Studii Economice din Moldova, 2022, pp. 326-334. ISBN 978-9975-155-60-1
 2. Științele educației în contextul sistemului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova. In: Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane. Ediția 1, Vol.1, 5-6 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 35-45. ISBN 978-9975-76-345-5 (coautor – Cîrlig C.)
 3. ”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Național. In: Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, ediţia a 13-a. Instititul Naţional de Cercetări Economice, 11-12 octombrie 2018. Chişinău, 2018, vol.II, pp. 257-263 (coautori – Cujba R., Minciună  V.)
 4. Cine este doctorandul din Republica Moldova. In: Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, ediţia a 12-a. Instititul Naţional de Cercetări Economice, 12-13 octombrie 2017. Chişinău, 2017, vol.II, pp. 229-233 (coautor – Cernauteanu V.)
 5. The role of information instruments in ensuring transaprency in scientific research (the case of the Rep. of Moldova). In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2017”, 4-5 mai 2017. Budapesta, 2017, pp.237-247 (coautori – Holban I., Minciuna V.)
 6. Tendinţe în susţinerea tezelor de doctorat în Republica Moldova. În: Lucrările Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării„, Ediţia a 11-a. Instititul Naţional de Cercetări Economice, 13-14 octombrie 2016, Chişinău, 2016, vol.II, pag.215-220
 7. Concepția de reformare a sferei științei și inovării: confirmare a dezvoltării în spirală? În: Lucrările Simpozionului ştiinţifico-practic anual „LECTURI AGEPI”, ediţia a XVIII-a, 21 – 22 aprilie 2016, pp.264-269
 8. Conţinutul  ştiinţific digital ca element al managementului cercetării-dezvoltării  în Republica Moldova. În: Economic growth in conditions of  globalization = Creşterea economică în condiţiile globalizării,  International Conference on Theoretical and Applied Economic  Practices, 10-th ed., oct. 15-16, 2015. Ch.: INCE, 2015, Vol.1, pp.  163-168 (coautori – Țurcan N., Friptuleac L.)
 9. Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova: instrument pentru creşterea competitivităţii? În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, 25-26 septembrie 2015, vol.IV, partea II-a, pp. 76-82 (coautor – Minciună V.)
 10. Asigurarea cu resurse umane a cercetării în Republica Moldova: cum răspundem provocărilor. În: Lucrările ediţiei a IX-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică “Creşterea economică în condiţiile globalizării”. INCE, Chişinău, 16-17 octombrie 2014, vol.II, p.192-197 (coautori – Holban I., Botnaru V.)
 11. Managementul resurselor umane în domeniul CDI – o problemă de prim rang pentru economia Republicii Moldova. În: Lucrările ediţiei a IX-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică “Creşterea economică în condiţiile globalizării”. INCE, Chişinău, 16-17 octombrie 2014, vol.II, p.226-234 (coautori – Holban I., Cojocaru I., Cotun C.)
 12. Indicatorii de resurse ai sferei ştiinţei şi inovării a Republicii Moldova în raport cu statisticile internaţionale. În: Proceedings of the 37th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). The University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09, 2013, Chisinau, 2013, 580 p., p.272-279 (coautori – Canţer V., Minciună V.)
 13. Studiile doctorale în Republica Moldova în contextul politicilor europene. În: Proceedings of the 37th Annual Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). The University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09, 2013, 2013, Chisinau, 2013, 580 p., p.268-271  (coautori – Canţer V., Holban I.)
 14. Soluţii pentru riscurile ce intervin în procesul de trecere la societatea cunoaşterii: analiza opiniei experţilor. În: „Economic growth in conditions of globalisation„. International Scientific and Practical Conference, VII-th edition. IEFS, Chisinau, 18-19 octombrie 2012. Volume I, p.190-196 (coautori – Cojocaru I., Cujba R., Cojocaru Ir.)
 15. Sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova prin prisma evaluărilor externe. În: Lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale „Competitivitatea şi economia cunoaşterii” , 28-29 septembrie 2012, Academia de Studii Economice din Moldova
 16. Cererea de inovare ca element al politicilor în Republica Moldova. În: Materialele Conferinţei naţionale „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri, 10 noiembrie 2011, AŞM, p.194-199 (coautor – Ungur C.)
 17. Utilizarea rezultatelor ştiinţifice recunoscute internaţional în managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova, 8 aprilie 2011, AŞM, p. 218-222
 18. Asigurarea cu echipament ştiinţific a organizaţiilor ştiinţifice din Republica Moldova în perioada 2006-2010. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova, 8 aprilie 2011, AŞM, p. 223-227 (coautor – Graur I.)
 19. Integrarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în spaţiul european: dificultăţi şi perspective. În: Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 26 – 27 noiembrie 2010. Ch.: CEP USM, 2010, 710 p.
 20. Elementele esenţiale ale modernizării sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. În: Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 24-25 septembrie, 2010, ASEM
 21. Managementul cercetării-dezvoltării ca activitate umană specifică.In: Economic growth in conditions of internationalization”. International Scientific and Practical Conference, 21-22 October 2010. IEFS, 2010, Volume I, p.183-187
 22. Cercetarea-dezvoltarea ca factor important în relaţia economie post-industrială – învăţământ economic. În: Modalităţi de integrare a procesului de studii, cercetărilor ştiinţifice şi practicii în educarea antreprenorilor competenţi şi performanţi. Materialele conferinţei ştiinţifice, 30-31 octombrie, 2009. Ch.: CEPUSM, 2009 (316 p.), p. 189-197
 23. Periodizarea politicilor ştiinţifice în Republica Moldova. În:Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-26 septembrie, 2009, vol.I, ASEM, p.66-70
 24. Scientific outsourcing and it’s implications for the Republic of Moldova. В:Материалы XIV-й Международной научно-практической конференции по инновационной деятельности „Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса, 14-19 сентября2009 г., Алушта (Украина), стр.110-116
 25. Aspectele relaţiei de globalizare – cercetare-dezvoltare şi implicaţii pentru Republica Moldova. În: Lucrările ediţiei a IV-a a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Economic growth in conditions of internationalization”, 3-4 septembrie, 2009, IEFS, p.78-84
 26. The main problems and need for improvement of S&T statistics in the Republicof Moldova. In: Workshop on S&T statistic indicators in East European and Central Asia countries, November 7, 2008, Vienna (Austria). Report on workshop, pag.22-26
 27. New indicators in the research-development statistics of the Republic of Moldova. În: Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi Republica Moldova”, 26 – 27 septembrie 2008, vol.II, ASEM, p.320-323
 28. Utilizarea metodelor bibliometrice în evaluarea ştiinţei. În: Lucrările ediţiei a VIII-a a Conferinţei Internaţionale BIT+ „Tehnologii informaţionale”, 15-17 aprilie 2008, p.61-65
 29. Aspecte ale stabilirii priorităţilor în sfera ştiinţei şi inovării. În: Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Politici economice de integrare europeană”, 23-24 septembrie 2005, ASEM, p.293-296
 30. Societatea informaţională în Spaţiul European de Cercetare. In: Tendencies of the Information Society Development. International Conference, ASEM, December 9-10, 2004, p.78-80 (coautor – Chirila N.)
 31. Procese şi politici de inovare în Europa: aspecte utile pentru Republica Moldova. În: Simpozion internaţional „Integrarea europeană şi competitivitatea economică”, 23-24 septembrie 2004. ASEM, Vol.1, p.298-302 (coautor – Chirila N.)
 32. Asistenţa informaţională a sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova. În:  Lucrările ediţiei a IV-a a Conferinţei Internaţionale BIT+ „Tehnologii informaţionale”, 3-7 mai 2004 (coautori – Şontea V., Chirila N.)
 33. Some aspects of science and education integration in the Republicof Moldova. In: Proceedings of 9th Academic Readings of the International Academy of Higher Education, 28-30 October 2003, p.94-95 (coautor – Minciună V.)
 34. Possibilities of improving the science management in Moldova. In:  Lucrările Conferinţei tinerilor savanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 15 octombrie 2003, p.92.
 35. Reforming of the research-development system in the Republicof Moldova. In: The 3rd CIPRE’ s Mid-career Training Seminar Report, 18-25 September 2003,Bucharest

Alte publicaţii:

1. Tipuri de rezultate ale activităţilor ştiinţificeInst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2018. 44 p. (coautori – Ţurcan N., Ungureanu E., Roşca A. et al.). ISBN 978-9975-3220-2-7

2. Evaluarea capacităţii de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova. Realizat la comanda Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, 2014 (coautori – Banu O., Cace S., Cace C., D.Cheianu-Andrei, I.Ionescu, A.Panait, A.Pârvan, S.Rotaru, N.Sali)

3. Cadrul_metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica MoldovaInst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2014. 54 p. (coautori – Cojocaru I., Ţurcan N., Roşca A. et al.)

4. Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020. Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2014. 72 p. (coautori – Badîr Iu., Botnaru V., Bujor L. et al.)

5. Registrul gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat conferite în perioada 1993-2001. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Coord. – V.Canţer, selecţie – G.Cuciureanu. Ch.: S.n., 2014, 207 p.

6. Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor şi conferenţiar / cercetător ştiinţific superior, conferite în perioada 1993-2001. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Coord. – V.Canţer, selecţie – G.Cuciureanu. Ch.: S.n., 2014, 91 p.

7.  Furtul intelectual sau plagiatul ziua ]n amiaza mare. În: Evaluarea şi atestarea – chezăşia calităţii în cercetare şi învăţământul superior: [20 de ani de activitate a Consiliului Naţ. pentru Acreditare şi Atestare]. Ch. : S. n., 2012, p. 165-175

8. Scientific outsourcing in the Republic of Moldova. Realizat la comanda şi cu suportul Friedrich Ebert Stiftung, oficul din Moldova, 2007

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii


%d blogeri au apreciat: