Nu mai sunt necesare comisiile de experți pentru evaluarea tezelor de doctorat?

În agenda ședinței Guvernului din 23 octombrie 2019 este inclus subiectul aprobării Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice, care include mai multe prevederi greu de explicat, care nu țin seama de situația din Republica Moldova și bunele practici internaționale. Astfel, în acest document nu se regăsesc comisiile de experți pentru evaluarea tezelor de doctorat, pentru acest scop fiind prevăzută Comisia de profil (o singură comisie din 9 membri) și experți-evaluatori individuali. În opinia mea, însă, aceste comisiile sunt necesare din următoarele considerente:

Asigurarea calității evaluării dosarelor și a tezelor de doctorat. Comisia de profil în cercetare și inovare va fi formată din doar 9 membri care vor acoperi un număr limitat de specializări științifice. Conform Nomenclatorului specialităților științifice (HG 199/2013), care este utilizat în procesul de conferire a titlurilor științifice și a aprobării calității de conducător de doctorat, în Republica Moldova sunt 6 domenii, 37 ramuri, 111 profiluri și 399 specialități științifice. Prin intermediul Comisiilor de experți (în prezent, la ANACEC – 15; la CNAA – 24) există mai mari posibilități ca dosarele și tezele să fie evaluate de specialiști cu preocupări științifice mai apropiate de cele ale candidaților / tezelor. Chiar dacă va exista Registrul experților (ce pot fi antrenați în evaluare), nu este clară procedura selectării experților de acolo pentru evaluarea unui dosar, având în vedere că membrii comisiilor de profil sunt remunerați în raport cu volumul de expertiză efectuat (nu și pentru alte activități cum ar fi desemnarea unor experți pentru evaluare) și că ei se pot întruni nu mai frecvent decât o dată pe lună (HG 327/2019). Totodată, în cazul selectării experților pentru fiecare dosar, calitatea unui dosar va fi decisă de către 1-2 experți și nu de către 10-12 (câți intră în prezent în Comisiile de experți), deci va fi mai subiectivă. Aceste aspecte, cât și dificultățile organizării procesului de evaluare prin intermediul Comisiilor de profil, pot cauza reducerea calității evaluării personalului științific și științifico-didactic.

Resursele umane și financiare disponibile. În anul 2018 în cadrul ANACEC, prin intermediul Comisiilor de experți, au fost examinate 769 dosare de atestare. Dintre acestea, doar pentru evaluarea a circa 150 dosare / teze la etapa de formare a Consiliului științific specializat, au fost remunerați separat experții evaluatori. Pentru examinarea celorlalte dosare, experții evaluatori din Comisiile de experți nu au fost remunerați expres, ci doar pentru participare la ședințe (2 ore pentru ședință). Dacă evaluarea va avea loc prin intermediul Comisiilor de profil și experților evaluatori selectați din Registrul experților, atunci cu fiecare expert va trebui de încheiat contract, iar fiecare dosar evaluat să fie remunerat. Acest fapt va contribui la creșterea substanțială a fondurilor necesar de alocat pentru efectuarea expertizei. Totodată, trebuie avut în vedere că structura ANACEC include o singură secție de evaluare a personalului științific, științifico-didactic și de abilitare cu drept de conducător de doctorat, cu 4 unități (inclusiv 3 funcții de specialist), nici această nefiind completată cu personal din cauza nivelului scăzut de salarizare comparativ cu funcții din alte domenii de activitate care necesită același nivel de competență. Va fi foarte dificil ca un număr atât de limitat de persoane să identifice experți potriviți pentru fiecare dosar și să organizeze toată procedura (contractarea experților individuali, transmiterea materialelor, recepționarea avizelor etc.).

Prevederile actelor normative. Codul Educației (nr.152 din 17.07.2014) prevede, la art. 115 funcționarea atât a Comisiilor de profil (alin.4), cât și a Comisiilor pe specialități (alin.6). Codul cu privire la știință și inovare (nr.259 din 15.07.2004) stipulează, la art.75, lit. h), că ANACEC „constituie, prin concurs, comisiile de experţi şi cooptează în comisiile de experţi, după caz, savanţi străini cu renume”. În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (HG 201/2018), ANACEC are dreptul „să înființeze consilii, comisii, grupuri de experți și alte platforme consultative pentru exercitarea atribuțiilor în domeniile sale de competență” (pct.10, alin.4).

Experiența internațională. În țările în care există structuri naționale pentru atestarea personalului științific și științifico-didactic, deciziile acestora se bazează pe recomandările Comisiilor de experți (de specialitate). Drept exemplu poate servi România, mai ales că multe din prevederile actelor noastre în domeniul studiilor doctorale au fost preluate de acolo. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare din România are 35 comisii de specialitate, majoritatea formate din 15-25 membri.

Respectarea principiilor de funcționare a ANACEC. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare trebuie să fie înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, conform prevederilor Codului Educației. Pentru a se afla în acest registru, ANACEC trebuie să îndeplinească un șir de standarde și linii directoare acceptate la nivel european (ESG). Liniile directoare pentru standardul 3 Independență stabilesc drept condiție obligatorie pentru Agențiile responsabile de asigurarea externă a calității Independența operațională, care este explicată, după cum urmează: Definirea și punerea în practică a procedurilor și metodelor de lucru ale agenției, precum și numirea și desemnarea experților externi sunt efectuate în mod independent de careva părți terțe, cum ar fi instituțiile de învățământ, guvernele sau alte părți interesate” (pct. 3.3).

 

 

Publicitate

0 Răspunsuri to “Nu mai sunt necesare comisiile de experți pentru evaluarea tezelor de doctorat?”  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii


%d blogeri au apreciat: