Archive for the 'Doctorat' Category

Potențialul științific uman din Republica Moldova în date statistice

Cercetarea este domeniul de activitate umană care face diferența în lumea modernă și va determina competitivitatea economică și nivelul bunăstării sociale pe viitor. Cel mai important element al unei cercetări științifice de succes este cercetătorul. În acest context, este important de știut care este potențialul științific uman al Republicii Moldova și cum a evoluat acesta în ultima perioadă. În continuare vă prezentăm câteva date statistice. 

Numărul cercetătorilor științifici, conform datelor statistice oficiale a constituit, în anul 2019, 2767 persoane, descrescând cu aproape 35% față de anul 2000.

Figura 1. Numărul cercetătorilor științifici în perioada 2000-2019

Vârsta medie a cercetătorilor este într-o creștere pronunțată în ultimii 15 ani.

Figura 2. Vârsta medie a cercetătorilor științifici în perioada 2000-2019

Ponderea tinerilor cercetătorilor s-a redus îndeosebi în ultimii ani.

Figura 3. Ponderea tinerilor cercetători (sub 35 ani) în perioada 2004-2019

Numărul doctoranzilor se păstrează relativ stabil de-a lungul timpului, cu o creștere a ponderii bărbaților.

Figura 4. Numărul doctoranzilor în perioada 2005-2019

Numărul persoanelor cărora le-au fost conferite titluri științifice de asemenea este relativ stabil (media anuală în ultimele două decenii fiind de 188 doctori și 23 doctori habilitați), înregistrându-se perturbări doar în perioada de schimbare a entității (la nivel de componență sau de instituție) care confirmă aceste titluri.

Figura 5. Numărul persoanelor cărora le-au fost confirmate titluri științifice în perioada 2000-2019

În confirmarea titlurilor științifice se observă, în perioada de când există sistemul naționale de atestare a personalului științific și științifico-didactic, creșterea ponderii științelor sociale și economice și diminuare a științelor inginerești și tehnologii, a științelor agricole și, parțial, a științelor naturii.

Figura 6. Repartizarea titlurilor științifice confirmate după domeniile științei (% din total)

Tendințele din ultimii ani referitor la confirmarea titlurilor științifice se păstrează și în anul 2019, atunci când peste jumătate din persoanele care au obținut titlurile de doctor și doctor habilitat reprezentau domeniul științelor sociale și economice. 

Figura 7. Repartizarea titlurilor științifice conferite în anul 2019 după domeniile științei

Repartizarea titlurilor științifice pe domenii în ultima perioadă nu corelează pe deplin cu potenţialul uman implicat în cercetare, dar și cu competitivitatea domeniilor ştiinţifice pe plan extern și necesitățile economice și sociale.

Figura 8. Repartizarea titlurilor științifice confirmate și a cercetătorilor științifici după domeniile științei (% față de total)

Tezele de doctorat, în baza cărora au fost conferite titlurile științifice în anul 2019, au fost susținute în 33 de instituții. În primele 10 instituții după numărul titlurilor științifice obținute au fost susținute peste 2/3 din toate tezele de doctorat. 

Figura 9. Repartizarea titlurilor științifice confirmate în anul 2019, după instituții

Științele sociale și economice dețin întâietatea, în anul 2019, și la repartizarea după domenii științifice a persoanelor care au obținut titluri științifico-didactice confirmate sau dreptul de a conduce doctorate.

Figura 10. Repartizarea titlurilor de profesor universitar și conferențiar universitar confirmat în anul 2019, după domenii științifice

Figura 11. Repartizarea persoanelor abilitate cu drept de conducător de doctorat în anul 2019, după domenii științifice

Cele mai multe titluri științifice obținute în străinătate și ulterior recunoscute și echivalate în Republica Moldova sunt din domeniul medicinii, tehnicii și dreptului, printre țările în care au fost susținute tezele predominând România.

 


 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Repartizarea actelor recunoscute și echivalate în Republica Moldova în 1993-2018

 

MAI ȘTIAȚI CĂ:

  • Aproape 58% din titlurile ştiinţifice în 2019 au fost conferite femeilor, inclusiv 61% din titlurile de doctor şi 27% din titlurile de doctor habilitat; 
  • În 2019 vârsta medie a persoanelor cărora le-au fost conferite titluri de doctor este de 41 de ani (variind de la 35,5 ani în științele naturii până la 51,1 ani în științele agricole), doctor habilitat – 53 ani, iar durata medie de obţinere a titlului ştiinţific de doctor este de 8 ani;
  • Peste 55% din titlurile științifico-didactice în 2019 au fost conferite femeilor, inclusiv 63% de titluri de conferențiar și 25% de titluri de profesor universitar;
  • Vârsta medie la care în anul 2019 a fost conferit titlul de conferenţiar este de 45 ani, titlul de profesor universitar – 59 ani;
  • Numărul total al persoanelor care dețin dreptul de conducător de doctorat este de 1223 (la 1.11.2020);
  • În medie, 28 persoane din cele care obțin anual titluri științifice în Republica Moldova sunt originare din alte țări.

Sursa datelor: ANACECBNS și INDICATORI-CDI

Articolul a fost publicat pe pagina ANACEC.

Metodologia confirmării titlurilor științifice: câte ceva despre corelarea cu alte acte

Metodologia de confirmare și conferire a titlurilor științifice, aprobată în ședința Guvernului din 23.10.2019, este însoțită de o Notă informativă în care se menționează că Metodologia „se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu necesit modificarea sau abrogarea unor acte normative”

O afirmație cel puțin hazardată Citește în continuare ‘Metodologia confirmării titlurilor științifice: câte ceva despre corelarea cu alte acte’

Nu mai sunt necesare comisiile de experți pentru evaluarea tezelor de doctorat?

În agenda ședinței Guvernului din 23 octombrie 2019 este inclus subiectul aprobării Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice, care include mai multe prevederi greu de explicat, care nu țin seama de situația din Republica Moldova și bunele practici internaționale. Astfel, în acest document nu se regăsesc comisiile de experți pentru evaluarea tezelor de doctorat, pentru acest scop fiind prevăzută Citește în continuare ‘Nu mai sunt necesare comisiile de experți pentru evaluarea tezelor de doctorat?’

Aprobăm conducătorul de doctorat, dreptul de a fi conducător sau exercitarea acestui drept?

Sourse: Alexandre Boutet Dorval, http://chyz.ca

În ședința Guvernului din 18 iulie 2019 a fost aprobată Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat.  Dar: Citește în continuare ‘Aprobăm conducătorul de doctorat, dreptul de a fi conducător sau exercitarea acestui drept?’

Cine dă verdictul în știință: expertul sau judecătorul ?

Ce spun unii specialiști în științe juridice din Republica Moldova?

Dacă savanții au respins o lucrare științifică pe motiv de lipsă de noutate științifică, judecata (judecătorul) poate decide dacă există noutate științifică în acea lucrare.

Dacă într-o lucrare științifică este plagiat, judecata (judecătorul) poate decide Citește în continuare ‘Cine dă verdictul în știință: expertul sau judecătorul ?’

Care publicații vor fi considerate științifice în Republica Moldova?

sursa imaginii: https://www.apa.org

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat, la ultimele sale ședințe ale Consiliului de conducere din anul 2018, două documente care stabilesc cerințele pentru ca revistele editate și conferințele desfășurate în Republica Moldova să fie considerate drept științifice – Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice și Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice. Aceste documente se bazează pe regulamentele respective, aprobate anterior Citește în continuare ‘Care publicații vor fi considerate științifice în Republica Moldova?’

Cum redactăm teza de doctorat?

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a aprobat, în ședința Consiliului de conducere din 18 decembrie 2018, Ghidul de redactare a tezei de doctor/doctor habilitat. Acest document se bazează pe Ghidul de perfectare a tezelor și autoreferatelor, aprobat în 2009 de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), care a fost actualizat ținând seama de noul cadru existent în domeniu (de ex., ANACEC în loc de CNAA, titlu științific în loc de grad științific). Totodată, au fost operate unele modificări / completări la Ghidul precedent, dintre care mai importante sunt următoarele: Citește în continuare ‘Cum redactăm teza de doctorat?’

Fără titlu… pe urma unei dezbateri

Câteva gânduri nocturne, neordonate,  în urma impresiilor de la dezbaterea de ieri despre cum confirmăm titlurile științifice: Citește în continuare ‘Fără titlu… pe urma unei dezbateri’

Nasc și la Moldova… cercetători

Anul acesta s-a desfășurat a 8-a ediție a Concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, la care au participat cele mai bune teze de doctorat (propuse de către comisiile de experţi) susţinute în anul 2017. În urma evaluării acestora de către Comitetul de concurs, au fost desemnate teze de doctor habilitat de excelenţă și teze de doctor de excelenţă (ultimele de gradul I, II și III) în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii, știinţe reale și tehnice și știinţe socioumane. Citește în continuare ‘Nasc și la Moldova… cercetători’

Provocări pentru studiile doctorale din Republica Moldova

Bazându-mă pe studiile mele anterioare (inclusiv ce ţin de provocările pentru ciclul III al învăţământului superior) şi pe monitorizarea evoluţiei doctoratului în Republica Moldova în anul 2017, am formulat opt provocări pentru studiile doctorale:

1. Atractivitatea studiilor doctorale. Doctoratul nu este popular printre tinerii talentaţi, dovadă în acest sens Citește în continuare ‘Provocări pentru studiile doctorale din Republica Moldova’


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii