Posts Tagged 'teza doctorat'

Ce se întâmplă cu doctoratul din Republica Moldova?

doctoranzi-domeniiÎn Republica Moldova are loc reformarea studiilor doctorale. Prin aprobarea Codului Educaţiei, doctoratul a fost instituţionalizat drept ciclul III al învăţământului superior, organizat în cadrul şcolilor doctorale, iar schimbările ce au loc cuprind toate componentele studiilor: admiterea, îndrumarea doctoranzilor, susţinerea tezelor de doctorat etc. Cum contribuie aceste schimbări la atingerea obiectivelor declarate de modernizare a doctoratului, creştere a calităţii studiilor, asigurare a legăturii cu piaţa muncii, atragere a tinerilor talentaţi în cercetare? Am încercat să aflăm impactul schimbărilor printr-o analiză a aspectelor ce ţin de admitere şi de structura doctoranzilor admişi, ca indicatori ai schimbărilor produse (un tablou mai complet putând fi stabilit odată cu începerea susţinerii tezelor de către doctoranzii care studiază după noile reguli). În acest scop am comparat admiterea din ultimii ani cu cea din perioada 2008/2009 (efectuată după regulile vechi) şi cu datele similare din ţările europene.

Analiza efectuată a arătat că nu s-au produs schimbări esenţiale, calitative în domeniul studiilor doctorale. Numărul doctoranzilor înmatriculaţi anual nu a scăzut în perioada respectivă, acest fapt datorându-se anumitor cerinţe normative introduse şi specificului susţinerii tezelor în anumite domenii (instituţii), care au atras noi doctoranzi, şi nu unor strategii de dezvoltare a potenţialului uman.

Dacă analizăm evoluţia doctoratului prin prisma unor caracteristici ale doctorandului înmatriculat observăm agravarea unor tendinţe nefavorabile ce ţin de:

  • domeniul de studii: concentrarea doctoranzilor în anumite domenii în detrimentul unor domenii tradiţionale sau importante pentru Republica Moldova;
  • vârsta doctorandului: îmbătrânirea persoanelor înmatriculate;
  • forma de învăţământ: creşterea preferinţei pentru studiile cu frecvenţă redusă (în paralel cu altă activitate) ş.a.

Toate acestea demonstrează criza doctoratului ca parte integrantă a educaţiei şi cercetării. Studiile şi cercetarea nu sunt atractive, tinerii talentaţi nu vin în doctorat, resursele umane din sistemele de educaţie şi de cercetare nu se mai reproduc.

Rezultatele complete ale studiului pot fi găsite în articolul „Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?”, publicat în revista „Akademos” , nr. 3, 2017.

(publicat anterior pe https://idsi.md/)

Publicitate

Ce ar aduce o reverificare a tezelor de doctorat?

Cazurile de plagiat ale unor membri ale noului Guvern USL a României, care au culminat cu cele ale prim-ministrului Victor Ponta, au determinat comunitatea ştiinţifică să solicite o reverificare drastică a tuturor tezelor de doctorat de după revoluţie şi realizarea unui sistem centralizat de publicare pe internet a tuturor lucrărilor pentru a putea fi apoi verificate (mai multă informaţie – http://www.petitieonline.com/demisia_premierului_victor_ponta_cerut_de_mediul_academic).

Întrebare: dacă s-ar verifica drastic în Republica Moldova toate tezele  de doctorat susţinute în ultimii 20 de ani oare câte din ele ar fi respinse?

Citește în continuare ‘Ce ar aduce o reverificare a tezelor de doctorat?’


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii