Posts Tagged 'ERA'

Un nou suflu Spațiului European de Cercetare?

Comisia Europeană propune un nou plan pentru dezvoltarea Spațiului european de cercetare, prin adoptarea, la 30.09.2020, a comunicării privind un nou Spațiu european de cercetare pentru domeniul cercetării și al inovării. Bazat pe excelență, competitiv, deschis și orientat spre talente, noul Spațiu european de cercetare urmărește să îmbunătățească peisajul european al cercetării și al inovării, să accelereze tranziția UE către neutralitate climatică și către poziția de lider în domeniul digital, să sprijine redresarea ei de pe urma impactului crizei cauzate de Citește în continuare ‘Un nou suflu Spațiului European de Cercetare?’

Publicitate

Cât de aproape este Republica Moldova de Spațiul European de Cercetare?

ERAAstfel este întitulată analiză mea recentă privind politica națională în domeniul științei în contextul finalizării în anul 2014 a Spațiului European de Cercetare, publicată în ultimul număr al Revistei de Politica Științei și Scientometrie.

Cercetarea ştiinţifică este un element cheie al politicilor europene, drept exemplu servind Strategia Europa 2020 și iniţiativa de creare a unei „Uniuni a inovării”, care are ca scop să garanteze că produsele şi serviciile bazate pe cunoştinţe contribuie substanţial la creşterea şi crearea de locuri de muncă. Europa urmăreşte să sporească eficienţa, eficacitatea şi excelenţa sistemului său public de cercetare. Drept instrument de bază pentru realizarea acestui scop serveşte Spaţiul European de Cercetare (ERA) – un spaţiu de cercetare unificat, deschis spre lume, bazat pe piaţa internă, în care cercetătorii, cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologia circulă liber şi prin intermediul căruia Uniunea şi statele sale membre îşi consolidează bazele ştiinţifice şi tehnologice, competitivitatea şi capacitatea de a aborda, în mod colectiv, marile provocări. Decizia Consiliului European este ca ERA să fie finalizat în anul 2014. În acest scop au fost fixate 5 priorităţi şi elaborate acţiuni pentru implementarea, în această perioadă de timp, a unor schimbări durabile la nivelul performanţei şi a eficacităţii cercetării europene. În acest context am analizat acţiunile întreprinse în Republica Moldova pentru integrarea în ERA, în conformitate cu priorităţile acestuia.

Citește în continuare ‘Cât de aproape este Republica Moldova de Spațiul European de Cercetare?’

De ce fel de doctorat are nevoie Republica Moldova?

graduationMotive pentru a ne pune această întrebare au servit lansarea unor noi proiecte de acte legislative care vizează procesul de studii doctorale şi îndeosebi aprobarea în prima lectură, de către Parlament, a modificărilor la Legea învăţământului. Nu e cazul să discutăm actualitatea acestora, mai ales ţinând seama că Republica Moldova este parte a procesului Bologna încă din anul 2005, ceea ce presupune schimbări majore inclusiv în legislaţia din domeniu. Nu dorim să  analizăm nici măcar oportunitatea unor modificări într-un act normativ din anul 1995, deşi ar fi mult mai logic mai întâi o discutare şi aprobare a strategiei educaţiei, lansată recent, după care să fie adoptată o lege nouă sau un cod, care ar transpune obiectivele strategice în mecanisme legislative. Concomitent, ar fi necesară actualizarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare în baza Strategiei, propusă recent de Academia de Ştiințe, și în corelație cu proiectele legislației educaționale. În contextul examinării și aprobării concomitente a cadrului legislativ în sistemele de educație și cercetare, menționăm că în această vară în Franța a fost lansată reforma educației universitare și cercetării în baza unei legi integrate a învățământului superior și a științei.

Citește în continuare ‘De ce fel de doctorat are nevoie Republica Moldova?’

Europa, încotro? O urmăm şi noi?

În perioada 18 – 19 februarie 2013, la Bruxelles, au avut loc lucrările Consiliului de Competitivitate al UE, care reuneşte miniştrii responsabili pe probleme legate de industrie, piaţă internă şi cercetare din statele membre. Mai jos enumerăm câteva rezultate importante ale şedinţei acestui organism, care are un rol deosebit în asigurarea competitivităţii şi creşterii economice în Europa. Ele ţin, în special, de dezvoltarea Spaţiului European al Cercetării (ERA), care este conceput drept element central al strategiei de creştere economică şi creare a locurilor de muncă.

Rezultatele pot fi foarte utile şi pentru noi, cei din Republica Moldova, şi ar trebui să “aplecăm urechea” la ele dacă ne tot place să spunem că ne armonizăm cu politicile europene şi că vrem să construim o societate bazată pe cunoaştere.

Citește în continuare ‘Europa, încotro? O urmăm şi noi?’


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii