Posts Tagged 'cercetatori'

Mesajul UNESCO pentru Republica Moldova: Investiţi în cercetare!

Recent a fost publicat Raportul UNESCO privind știința („UNESCO Science Report: towards 2030”). El este publicat o dată la 5 ani şi analizează principalele tendinţe în ştiinţa mondială. Concluzia principală a raportului din 2015 este: mai multă cercetare – o mai bună dezvoltare! Analiza evoluţiei ştiinţei arată că majoritatea ţărilor au conştientizat că cercetarea și inovarea sunt cel mai important factor de creștere economică și durabilitate. Citește în continuare ‘Mesajul UNESCO pentru Republica Moldova: Investiţi în cercetare!’

Publicitate

Cât de aproape este Republica Moldova de Spațiul European de Cercetare?

ERAAstfel este întitulată analiză mea recentă privind politica națională în domeniul științei în contextul finalizării în anul 2014 a Spațiului European de Cercetare, publicată în ultimul număr al Revistei de Politica Științei și Scientometrie.

Cercetarea ştiinţifică este un element cheie al politicilor europene, drept exemplu servind Strategia Europa 2020 și iniţiativa de creare a unei „Uniuni a inovării”, care are ca scop să garanteze că produsele şi serviciile bazate pe cunoştinţe contribuie substanţial la creşterea şi crearea de locuri de muncă. Europa urmăreşte să sporească eficienţa, eficacitatea şi excelenţa sistemului său public de cercetare. Drept instrument de bază pentru realizarea acestui scop serveşte Spaţiul European de Cercetare (ERA) – un spaţiu de cercetare unificat, deschis spre lume, bazat pe piaţa internă, în care cercetătorii, cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologia circulă liber şi prin intermediul căruia Uniunea şi statele sale membre îşi consolidează bazele ştiinţifice şi tehnologice, competitivitatea şi capacitatea de a aborda, în mod colectiv, marile provocări. Decizia Consiliului European este ca ERA să fie finalizat în anul 2014. În acest scop au fost fixate 5 priorităţi şi elaborate acţiuni pentru implementarea, în această perioadă de timp, a unor schimbări durabile la nivelul performanţei şi a eficacităţii cercetării europene. În acest context am analizat acţiunile întreprinse în Republica Moldova pentru integrarea în ERA, în conformitate cu priorităţile acestuia.

Citește în continuare ‘Cât de aproape este Republica Moldova de Spațiul European de Cercetare?’


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii