Posts Tagged 'cercetare'

Care sunt cei mai citaţi directori de proiecte ştiinţifice naţionale?

Cei mai citaţi 10 directori de proiecte care și-au înaintat propunerile de proiecte  la Concursul „Program de stat 2020-2023” sunt următorii (conform bazei de date SCOPUS la 17.03.2020):

Locul Numele, prenumele Instituţia Nr. citări
1 Vataman Eleonora Institutul de Cardiologie 12091
2 Lupan Oleg Universitatea Tehnică a Moldovei 8261
3 Nica Denis Universitatea de Stat din Moldova 5904
4 Kravțov Victor Institutul de Fizică Aplicată 4828
5 Arușanov Ernest Institutul de Fizică Aplicată 2245
6 Lozan Vasile Institutul de Chimie 1261
7 Gulea Aurelian Universitatea de Stat din Moldova 1121
8 Iovu Mihail Institutul de Fizică Aplicată 1041
9 Sidorenko Anatolie Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu” 845
10 Sîrbu Nicolae Universitatea Tehnică a Moldovei 837

Numărul de citări ale unui autor (adică referinţele bibliografice care se fac la lucrările acestuia în lucrările altor autori) este o modalitate de a evalua contribuţia acestui cercetător la dezvoltarea ştiinţei.  Totuşi,  această modalitate are unele dezavantaje, spre exemplu poate distorsiona contribuţia cercetătorului din  cauza unui număr mic de articole cu multe citări, care nu sunt reprezentative pentru cercetător, fiindcă el este coautor cu mulţi alţii în lucrările respective.

Mai exact este stabilită valoarea publicaţiilor unui autor prin utilizarea indicelui Hirsh, care evaluează impactul total al activităţii. Un cercetător are indicele h, dacă h publicaţii din numărul total al publicaţiilor acestuia, au, fiecare dintre ele, cel puţin un număr h de citări, iar celelalte publicaţii au fost citate nu mai mult de h ori fiecare.

Primii 10 directori de proiecte după Indicele Hirsh care şi-au înaintat propunerile de proiecte  la Concursul „Program de stat 2020-2023” sunt următorii (conform bazei de date SCOPUS la 17.03.2020):

Locul Numele, prenumele Instituţia Indicele Hirsh
1 Lupan Oleg Universitatea Tehnică a Moldovei 52
2 Nica Denis Universitatea de Stat din Moldova 29
3 Kravțov Victor Institutul de Fizică Aplicată 28
4 Arușanov Ernest Institutul de Fizică Aplicată 26
5 Lozan Vasile Institutul de Chimie 19
6 Gulea Aurelian Universitatea de Stat din Moldova 18
7 Iovu Mihail Institutul de Fizică Aplicată 17
8 Sîrbu Nicolae Universitatea Tehnică a Moldovei 15
9 Duca Maria Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 15
10 Macaev Fliur Institutul de Chimie 15

Ultimul clasament are unele deosebiri faţă de primul, astfel putându-se observa că autorul cu cele mai multe citări nu se regăseşte în primii zece după indicele Hirsh (el având indicele Hirsh egal cu 10), iar cauza constă în faptul că acest autor îşi datorează numărul mare de citări în special la 3 publicaţii cu mulţi coautori (care au împreună peste 9,5 mii citări).

Trebuie de menţionat că 2 propuneri de proiecte înaintate de cercetătorii din listele de mai sus în calitate de directori de proiecte, inclusiv a cercetătorului de pe primul loc în  clasamentul indicelui Hirsh,  nu au fost aprobate spre finanţare la concursul propunerilor proiectelor de cercetare „Program de stat 2020-2023”, organizat de către Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare.

(Articol preluat de pe pagina https://protestmd.wordpress.com/)

Coronavirusul arată… importanța finanțării instituționale (semnificative) a științei

Sursa imaginii: https://www.elsevier.com

Dacă știința din lume ar fi organizată după principiile finanțării publice a cercetării științifice din Republica Moldova, atunci niciun cercetător științific nu s-ar ocupa acum de căutarea vaccinului contra SARS-CoV-2, elaborarea medicamentelor/tratamentului contra maladiei provocate de acest virus (COVID-19) sau de cercetarea căilor de suprimare a pandemiei.

De ce cred așa? Pentru că Citește în continuare ‘Coronavirusul arată… importanța finanțării instituționale (semnificative) a științei’

La TVR Moldova despre ”concursul” de proiecte

Am dat un interviu  postului TVR Moldova.

Asta am spus / am vrut să spun în interviul acordat 🙂 :

Există două aspecte care trebuie menționate în legătură cu situația din domeniul cercetării: 1) politica științei și reformarea acesteia în ultima perioadă și 2) modul de desfășurare a ultimului concurs de proiecte Citește în continuare ‘La TVR Moldova despre ”concursul” de proiecte’

Ce fel de concurs vrea să organizeze Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare?

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a prezentat „Pachetul de informații pentru concursul din cadrul programelor de stat (2020 – 2023)”.

Nu este clar ce se are în vedere prin program de stat. În definiția din proiectul Pachetului este dată de fapt doar definiția proiectului Citește în continuare ‘Ce fel de concurs vrea să organizeze Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare?’

Programul Național în domeniile cercetării și inovării 2020-2023 poate „duce de râpă” știința din Republica Moldova

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat în ședința Guvernului din 1 august 2019, prevede reducerea finanțării științei în Republica Moldova în următorii 4 ani.

Conform Programului aprobat, sursele financiare din bugetul național pentru activități de cercetare și inovare vor fi distribuite în două moduri: pentru proiecte din domeniile cercetării și inovării (finanțare competitivă) și pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare (finanțare instituțională), după cum urmează: Citește în continuare ‘Programul Național în domeniile cercetării și inovării 2020-2023 poate „duce de râpă” știința din Republica Moldova’

Finanțarea cercetării: instituțională sau prin proiecte în bază de competiție ?

 

Sursa: PREF, 2017

În majoritatea țărilor europene, principala modalitate de finanțare a cercetării-dezvoltării din fonduri publice este finanțarea instituțională. Doar în 6 țări europene finanțarea prin proiecte depășește 50% din finanțarea publică a cercetării (Marea Britanie, Citește în continuare ‘Finanțarea cercetării: instituțională sau prin proiecte în bază de competiție ?’

Nasc și la Moldova… cercetători

Anul acesta s-a desfășurat a 8-a ediție a Concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, la care au participat cele mai bune teze de doctorat (propuse de către comisiile de experţi) susţinute în anul 2017. În urma evaluării acestora de către Comitetul de concurs, au fost desemnate teze de doctor habilitat de excelenţă și teze de doctor de excelenţă (ultimele de gradul I, II și III) în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii, știinţe reale și tehnice și știinţe socioumane. Citește în continuare ‘Nasc și la Moldova… cercetători’


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii