Declarația (ex)angajaților Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale cu privire la situația din sectorul de cercetare și din instituție

Fiind îngrijorați de evoluția sectorului național de cercetare și situația incertă al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), noi, (ex)angajații IDSI, întruniți în ședința din 26 februarie 2020, constatăm că acțiunile de politică a științei, culminând cu cele implementate în ultimele luni, denotă incompetență și rea intenție și vor avea urmări dezastruoase pentru viitorul științei din Republica Moldova.

Finanțarea preconizată a cercetării pentru anii 2020-2023, stipulată în Programul Național în domeniile cercetării și inovării (HG38/2019), care va constitui circa 0,2% din PIB, este mult sub nivelul țărilor europene (în medie circa 2% din PIB) și contravine recomandărilor experților UNESCO (UNESCO Science Report: towards 2030”), a Uniunii Europene (Peer Review of the Moldovan Research and Innovation system) și altor experți naționali și internaționali care au evaluat sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova.

Modul stabilit de distribuire a finanțării bugetare, în special proporția redusă, în continuă descreștere a finanțării instituționale pentru menținerea/dezvoltarea infrastructurii (până la 25% din totalul finanțării bugetare în anul 2023, anexa 1 la HG38/2019) contravine bunelor practici internaționale (în majoritatea țărilor europene aceasta fiind de 50-70%) și necesității soluționării problemelor constatate în documentele aprobate în Republica Moldova („finanțarea insuficientă” și „bază materială învechită”, conform aceluiași Program Național în domeniile cercetării și inovării). Experții europeni care au făcut evaluarea sistemului național de cercetare  în 2016 constatau că finanțarea de atunci de 0,4% din PIB constituie un minim absolut și ar trebui să crească până la minim 0,7% din PIB, iar în bază competițională să fie distribuite doar fondurile alocate suplimentar.

Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023”, organizat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, s-a desfășurat cu multiple încălcări ale cadrului normativ și ale deontologiei profesionale. Concursul nu a respectat prevederile ce se referă la elaborarea și realizarea programelor de stat în domeniu (HG 1339/2003 pentru aprobarea Modului de elaborare şi realizare a programelor de stat de cercetare-dezvoltare) și la asigurarea competiției în soluționarea problemelor științifice (HG382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării). Criteriile și condițiile vag stabilite; formularele de propuneri de proiecte modificate în timpul concursului; lipsa totală de informație privind modul de selectare a experților; diferența mare de punctaj, pusă de diferiți experți la aceeași propunere de proiect (ex., în circa 20 de propuneri de proiecte, punctajul minim este cu peste 40 puncte mai mic decât punctajul celorlalți doi experți); acordarea punctajului maxim (100 puncte) propunerilor unor anumite instituții/persoane; aprecierea extrem de diferită a propunerilor de proiecte ale unor organizații apropiate după valoare (judecând după rezultatele evaluărilor științifice ale instituțiilor și numărul publicațiilor recunoscute internațional); existența unor „expertize” extrem de slabe și controversate; lipsa examinării în fond a celor 108 contestaţii depuse de către directorii de proiecte; lipsa unor măsuri din partea organizatorilor atunci când au fost semnalate deficiențe în expertizarea propunerilor de proiecte și multe alte evidențe ne permit să considerăm că acesta este un concurs viciat de incompetență și fraudat de persoane interesate.

IDSI a fost victima tuturor acestor acțiuni, fiindu-i respinse cele două propuneri de proiecte înaintate la acest concurs prin aceleași mijloace (un expert a notat cu circa 40 de puncte mai slab propunerea decât ceilalți doi; un expert indică că nu sunt prevăzute metode de cercetare şi obiective de cercetare în condiţiile când în formular există rubrici obligatorii care au fost completate; că nu există referinţă la studii de caz din 2 ţări (deşi în acele ţări nu au fost astfel de cercetări!), că doar 2 membri ai echipei ar avea publicaţii în reviste de circulaţie internaţională, în condiţiile în care cel puţin 8 membri ai echipei au publicaţii WoS şi/sau SCOPUS etc.).

Mecanismul conform căruia se intenționează să fie distribuită finanțarea instituțională (HG53/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării), în funcție de rezultatele concursului de propuneri de proiecte, contravine Codului cu privire la știință și inovare, care stipulează drept principii pe care se bazează finanțarea instituțională, predictibilitatea acesteia și evaluarea rezultatelor obținute în urma cercetării științifice. Codul cu privire la știință și inovare mai prevede că ocuparea funcțiilor științifice se face prin concurs de angajare în funcții (art.99) în baza unor condiții stabilite (art.105) și nu în baza câștigării unor proiecte de cercetare prin concurs.

În rezultatul acestor acțiuni, IDSI a rămas fără finanțare și riscă să nu mai existe. Calificăm situația în care a ajuns institutul și drept o încercare de a reduce transparența sistemului național de cercetare-dezvoltare și un atac asupra principiilor Științei deschise și deschiderii acesteia pentru cetățeni.  Lipsa informației privind publicațiile, proiectele de cercetare-dezvoltare, cercetătorii, titlurile conferite, doctoranzii etc., accesibile prin instrumentele dezvoltate până acum de IDSI și care au toate șansele să dispară, convine celor care se tem de Știința deschisă, fac concursuri trucate și distribuie clientelar banii publici.

În acest context,

1) Solicităm Guvernului, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare:

  • Respectarea prevederilor Codului cu privire la știință și inovare și ajustarea la acesta a actelor subsecvente, concomitent cu perfecționarea cadrului normativ în conformitate cu bunele practici internaționale;
  • Efectuarea reformării sistemului de cercetare în Republica Moldova în conformitate cu Recomandările experților europeni (Evaluare inter pares a sistemului de Cercetare și inovare al Republicii Moldova);
  • Majorarea treptată, anuală, a alocărilor din bugetul de stat pentru cercetare, până la atingerea țintei de 1% din PIB;
  • Anularea rezultatelor concursului propunerilor de proiecte „Program de stat 2023”;
  • Finanțarea asigurării informaționale și analitice a cercetării, inclusiv prin finanțare instituțională.
  • Asigurarea (ex)angajaților IDSI a drepturilor de muncă și sociale garantate de stat, potrivit prevederilor articolelor 33, 43 și 47 din Constituția Republicii Moldova, Codul muncii și legislația în vigoare.

2) Solicităm organelor de drept să se autosesizeze și să investigheze modalitatea de organizare a concursului „Program de stat 2020-2023”.

3) Facem apel la solidaritate angajaților celorlalte organizații din domeniile cercetării și inovării pentru dezvoltarea unui mediu de cercetare potrivit, transparent și corect în Republica Moldova.

Publicitate

0 Răspunsuri to “Declarația (ex)angajaților Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale cu privire la situația din sectorul de cercetare și din instituție”  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii


%d blogeri au apreciat: