Ce fel de concurs vrea să organizeze Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare?

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a prezentat „Pachetul de informații pentru concursul din cadrul programelor de stat (2020 – 2023)”.

Nu este clar ce se are în vedere prin program de stat. În definiția din proiectul Pachetului este dată de fapt doar definiția proiectului de cercetare științifică („Program de stat – proiecte de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019”). Și atunci nu este clar: Programul este o sumă de proiecte? De ce este necesar ca proiectele să fie incluse în programe? Toate proiectele sunt incluse în programe sau sunt și în afara lor? Care sunt criteriile de includere în program? Etc.

Această confuzie crește când vedem că în anunțul de pe site-ul ANCD se vorbește despre un singur program („concursul programul de stat (2020 – 2023)”), iar în continuare, în denumirea pachetului de informații – despre mai multe programe („CONCURSUL PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT”). Dacă sunt mai multe programe de stat – de ce nu sunt indicate care sunt acestea (un program pentru fiecare prioritate sau un program pentru fiecare direcție strategică?), cum au fost stabilite etc. ?

Totodată, dacă este anunțată o competiție, nu este clar cum aceasta se încadrează în definiția dată în metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării – „competiție – rivalitate sau concurență între doi sau mai mulți beneficiari pentru soluționarea cât mai eficientă a unei probleme științifice cu caracter teoretic, aplicativ și inovativ”. În cazul concursului care se va anunța conform Pachetului de informații – care sunt problemele pentru care se anunță competiția? Ori fiecare participant își formulează propria problemă științifică și atunci nu mai concurează între ei pentru soluționarea aceleași probleme?

Dacă se dorește realizarea programelor de stat în domeniile cercetării și inovării (și nu a unor proiecte separate), nu este clar de ce nu se respectă prevederile actului normativ în vigoare care reglementează elaborarea și realizarea acestora (HG 1339/2003 pentru aprobarea Modului de elaborare şi realizare a programelor de stat de cercetare-dezvoltare). Acest document conține prevederi clare privind programul de stat, de ex.:

  • Definiția – „Programele de stat reprezintă un set de proiecte (teme), un ansamblu de acţiuni ştiinţifice, tehnologice, organizaţionale, corelate între ele prin resurse, executori şi termene de realizare, direcţionate spre soluţionarea eficientă a problemelor strategice preconizate, ce fac parte din cele mai diverse domenii de activitate (ştiinţific, de producere, de construcţie etc.).”
  • Scopul – „Scopul final al programelor de stat rezidă în crearea şi implementarea  noilor tehnici, tehnologii, materiale, altei producţii ştiinţifico-tehnologice  competitive ce ar conduce  la rezolvarea problemelor de ordin social, economic etc. la nivel mondial.”
  • Etapele de elaborare a programului – „înaintarea celor mai stringente probleme ştiinţifice, economice, sociale, etc. ce necesită a fi soluţionate în cadrul unui program; selectarea şi aprobarea problemelor; elaborarea şi aprobarea programelor de stat.”
  • Când se anunță concursul de proiecte – „După aprobarea de către Guvern a listei programelor de stat, Consiliul Suprem anunţă  concursul  proiectelor de cercetare-dezvoltare pentru elaborarea conţinutului programelor de stat.”

Aceste și multe alte prevederi privind modul de elaborare și realizare a programelor de stat sunt ignorate de autorii pachetului de informații și poate din această cauză informațiile prezentate sunt atât de ambigue.

Nu este clar nici cum a fost stabilită suma pentru acest concurs, de 207,3 mil. lei, ceea ce reprezintă 92,3% din toată suma prevăzută în Programul Național pentru „acțiuni competitive”, dar nici care au fost criteriile de distribuire a finanțării între cercetarea fundamentală și cea aplicativă. Distribuirea între priorități respectă proporția indicată în Programul național care nu este clar ce criterii a avut la bază și de ce, spre exemplu, mediul și provocările climatice beneficiază de cea mai mare finanțare (cu 35% mai mult decât sănătatea și cu 53% mai mult decât provocările societale).

Unele condiții de participare în concurs trezesc cel puțin nedumerire, de ex.:

1) „Cercetările vor … fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din RM în Spațiul European de Cercetare”:  Cum se integrează rezultatele științifice? Rezultatele nu ar trebui să soluționeze probleme importante pentru RM?

2) „Cercetările vor fi îndreptate spre sporirea sinergiei între domeniile de cercetare, antrenarea unui spectru de organizații din domeniul cercetării-inovării…”: cum se va stabili că se îndeplinesc așa condiții?

3) „La concurs poate participa organizația din domeniile cercetării și inovării independent pentru cercetări fundamentale sau pentru cercetări aplicative în clustere/parteneriate cu organizații din domeniile cercetării și inovării.”: asta ce înseamnă? fiecare să-și aleagă cum vrea?

5) „Cercetările aplicative implică cercetări în parteneriat în baza unui acord dintre două sau mai multe organizații din domeniile cercetării și inovării.”: și cum va fi atunci când pentru  soluționarea unei anumite probleme se ocupă doar un grup de la o organizație (lucru frecvent în RM în condițiile când avem foarte puțini cercetători)?

6) „Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de conducător sau executor de proiect în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului”. Dacă nu este declarată câștigătoare unica propunere de proiect își încheie calitatea de cercetător, având în vedere că prin acest concurs se alocă peste 92% din fondurile publice pentru cercetare?

9) „Se va exclude participarea în propunerea de proiect a persoanelor care sunt în relații de rudenie cu directorul organizației şi conducătorilor propunerii de proiect (soț/soție, părinte, frate/soră, frate/soră a soției/soțului)” – este relevantă pentru cercetarea științifică? Ce ar fi făcut familia Curie.

12) „Baza tehnico-materială a unității (ex: laborator/centru) în care se vor efectua cercetările va corespunde cerinţelor privind executarea proiectului”: ce fel de bază tehnico-materială dacă finanțarea instituțională nu are legătură cu aceste proiecte, în care pot participa grupuri formate din cercetători care nu sunt în statele organizațiilor (deoarece prin finanțarea instituțională se salarizează doar personalului aferent infrastructurii) ? Ar fi indicat la început să se stabilească ce reprezintă totuși finanțarea instituțională și toate aspectele legate de aceasta.

Nu este clar cum acest concurs, respectiv, proiectele care vor fi selectate și finanțate, vor contribui la realizarea Programului național. Amintim că Programul stipulează că „32. Programul naţional se va realiza prin proiecte de cercetare şi inovare care corespund priorităţilor strategice ale domeniilor cercetării şi inovării”, dar pentru majoritatea obiectivelor din program nu sunt prevăzute instrumente de realizare în Pachetul de informații. Spre exemplu, cum se vor realiza așa obiective: „Identificarea nișelor de specializare inteligentă a Republicii Moldova” sau „Dezvoltarea instrumentelor pentru transferul cunoștințelor și rezultatelor științifice către potențialii utilizatori”?

Nu este clar cum vor fi achitate serviciile comunale pentru încăperile în care se va realiza proiectul (se va asigura prin finanțarea instituțională? Dacă da, atunci ea va fi distribuită tuturor organizațiilor din care vin cercetători-câștigători ai proiectelor prin concurs).

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art.19):

Oricine are dreptul la opinie şi la exprimare deschisă. Acest drept include libertatea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.

Introduceti adresa Dvs. de email pentru a primi notificari despre noile postari

Categorii


%d blogeri au apreciat: